نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه کارگروه ماده 18 سرویس حمل و نقل دانش آموزان مدارس مهریز تشکیل شد

جلسه کارگروه ماده 18 سرویس حمل و نقل دانش آموزان مدارس مهریز تشکیل شد


در راستای اجرای دستورالعمل پروژه مهر 98 جلسه کارگروه ماده 18 سرویس حمل و نقل دانش آموزان مدارس مهریز تشکیل شد.

در راستای سامان دهی و نحوه ی نظارت و ارزیابی بیشتر بر سرویس های ایاب و ذهاب مدارس ، دوومین جلسه کارگروه ماده 18 سرویس حمل و نقل دانش آموزان مدارس مهریز با حضور معاون فرماندار و اعضاء برگزار شد .

به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش مهریزدر این نشست که با هدف سامان دهی سرویس ایاب و ذهاب مدارس و نحوه ی نظارت و ارزیابی بیشتر این سرویس ها برگزار گردید اعضا در مورد مشکلات سرویس های مدارس و ارایه ی پیشنهادات در جهت ارتقای کیفیت خدمات رسانی به بحث و تبادل نظر پرداختند.

گفتنی است:اعضای کارگروه ماده 18 سرویس حمل و نقل دانش آموزان از نمایندگانی از فرمانداری ، پلیس راهور ، اداره حمل و نقل عمومی ،آموزش و پرورش و نماینده انجمن اولیاء و مربیان مدارس می باشند.