نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه کارگروه ماده 18 مهریز تشکیل شد

جلسه کارگروه ماده 18 مهریز تشکیل شد


جلسه کارگروه ماده 18 سرویس حمل و نقل دانش آموزان مدارس مهریز تشکیل شد.

در راستای سامان دهی و نحوه ی نظارت و ارزیابی بیشتر بر سرویس های ایاب و ذهاب مدارس ، جلسه کارگروه ماده 18 سرویس حمل و نقل دانش آموزان مدارس مهریز با حضور معاون فرماندار و اعضاء در شهرداری مهریز برگزار شد .

به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش مهریزدر این نشست که با هدف تعینن نرخ پیشنهادی کارگروه ماده 18 برای سرویس حل و نقل دانش آموزان،سامان دهی سرویس ایاب و ذهاب مدارس و نحوه ی نظارت و ارزیابی بیشتر این سرویس ها برگزار گردید اعضا در مورد مشکلات سرویس های مدارس و ارایه ی پیشنهادات در جهت ارتقای کیفیت خدمات رسانی به بحث و تبادل نظر پرداختند.

در این جلسه نرخ پیشنهادی جلسه تصویب و جهت طرح در شورای اسلمی شهر و تصویب آن به شورای اسلامی شهر ارسال گردید.

گفتنی است:اعضای کارگروه ماده 18 سرویس حمل و نقل دانش آموزان نمایندگانی از فرمانداری، پلیس راهور ، اداره حمل و نقل عمومی ، آموزش و پرورش و نماینده انجمن اولیاء و مربیان مدارس می باشند.