نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه کمیته برنامه ریزی مدیریت آموزش و پرورش مهریز برگزار شد

جلسه کمیته برنامه ریزی مدیریت آموزش و پرورش مهریز برگزار شد


پروژه مهر 98
جلسه کمیته برنامه ریزی مدیریت آموزش و پرورش مهریز با حضور مدیر آموزش و پرورش و اعضاء برگزار شد.

جلسه کمیته  برنامه ریزی مدیریت آموزش و پرورش مهریز با محوریت پروژه مهر و ساماندهی نیروی انسانی د اتاق جلسات شهید آوینی مدیریت برگزار شد.