نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه کمیته راهبردی آموزش و پرورش مهریز برگزار شد

جلسه کمیته راهبردی آموزش و پرورش مهریز برگزار شد


جلسه کمیته راهبردی آموزش و پرورش مهریزبا حضور مدیر آموزش و پرورش برگزار شد

در جلسه کمیته راهبردی آموزش و پرورش مهریز  شرکت فعال مدارس در پویش " دانش آموز ایران اسلامی " مورد تاکید قرار گرفت.

گفتنی است: پویش " دانش آموز ایران اسلامی " با هدف اطلاع رسانی و ارائه گزارش درخصوص فعالیتهای فوق برنامه دانش آموزان در سطح مدارس استان و در راستای فرامین مقام معظم رهبری در خصوص نشاط و سر زنده بودن جوانان و با رویکرد اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش راه اندازی شده است.