نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه گروه بهبود کیفیت سوادآموزی مهریز برگزار شد.

جلسه گروه بهبود کیفیت سوادآموزی مهریز برگزار شد.


جلسه گروه بهبود کیفیت سوادآموزی و توجیهی آموزش دهندگان مهریز با حضور معاون سوادآموزی آموزش و پرورش استان یزد برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش مهریز معاون سوادآموزی آموزش و پرورش استان یزد در این جلسه با بیان ارزش و قداست و منزلت نهضت سوادآموزی گفت: کار و فعالیت در نهضت سوادآموزی با عشق و علاقه انجام می شود.

مرآت امین الرعایا با اشاره به شعار یونسکو در سال 2017 گفت:هفدهم شهریورماه ماه سال جاری بعنوان سوادآموزی دیجیتال نامگذاری شده است و به همین دلیل کلاسهای دوره انتقال با برگزاری دوره های icdl توام می شود..

وی از فعالین در امر سوادآموزی خواست سواد رسانه ای و دیجیتالی خود را افزایش داده تا بتوانند در امر سوادآموزی به روز فعالیت نمایند.  

مدیر آموزش و پرورش مهریز نیز در این نشست با اشاره به درخشش سوادآموزی مهریز و کسب رتبه های برتر استانی و کشوری از فعالیت اعضاء و آموزش دهندگان قدردانی نمود.

وی بازدید منظم از کلاسهای سوادآموزی، برگزاری متمرکز کارگاه icdl  ویژه سوادآموزان،نظازت و کنترل سوادآموزان و بررسی مسائل و مشکلات آنان را از مهم ترین انتظازات از حوزه سوادآموزی شهرستان ذکر نمود.

حاضری رئیس اداره سنجش و ارزشیابی سوادآموزی استان نیز در این جلسه در رابطه با شرح وظایف آموزش دهندگان و تشکیل کلاس های دوره سوادآموزی،انتقال و تحکیم سواد،طرح خواندن با خانواده و حلقه های کتابخوانی مطالبی را بیان نمود.

در این نشست آموزش دهندگان مسائل و مشکلات کاری خود را بیان نمودند.