نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه ی هماهنگی جشن عاطفه ها برگزار شد

جلسه ی هماهنگی جشن عاطفه ها برگزار شد


جلسه ی هماهنگی جشن عاطفه ها برگزار شد.

جلسه ی هماهنگی برگزاری جشن عاطفه ها با حضور روسای آموزش و  پرورش وکمیته امداد مهریر در دفنر مدیریت برگزار شد.

در این جلسه درخصوص برگزاری باشکوه جشن عاطفه ها در سطح مدارس بحث و تبادل نظر شد.