نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

حضورمدیر آموزش و پرورش مهریز در جمع دانش آموزان مدارس روستایی

حضورمدیر آموزش و پرورش مهریز در جمع دانش آموزان مدارس روستایی


مدیر آموزش و پرورش مهریز در جمع دانش آموزان مدارس روستایی حضور یافت.

مدیر آموزش و پرورش مهریز در جمع دانش آموزان مدارس روستایی حضور یافت.
به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش مهریز مدیر آموزش و پرورش شهرستان مهریز  به همراه معاون پشتیبانی مدیریت از مدارس روستایی مهریز بازدید کردند و با حضور در  جمع دانش آموزان با اهدای هدایایی از آنان تقدیر کردند.