نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

حضور اعضای شورای آموزش و پرورش و دانش آموزان دبیرستان ابن سینا در مراسم نماز جمعه مهریز

حضور اعضای شورای آموزش و پرورش و دانش آموزان دبیرستان ابن سینا در مراسم نماز جمعه مهریز


به مناسبت گرامیداشت هفته شوراهای آموزش وپرورش
به مناسبت گرامیداشت هفته شوراهای آموزش وپرورش اعضای شورای آموزش و پرورش و دانش آموزان دبیرستان ابن سینا در مراسم نماز جمعه مهریز حضور یافتند.

به مناسبت گرامیداشت هفته شوراهای آموزش وپرورش و در ششمین روز از این هفته اعضای شورای آموزش و پرورش و دانش آموزان و کادر دبیرستان ابن سینا در مراسم نماز جمعه مهریز حضور یافتند و هفته شوراهای آموزش و پرورش را گرامی داشتند.