نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

حضور آقای سرداری معاونت پرورشی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد در مدارس شهرستان

حضور آقای سرداری معاونت پرورشی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد در مدارس شهرستاندرهفته گرامیداشت  مقام معلم معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد در معیت معاونت فرمانداری و مدیر آموزش و پرورش  با حضور در مدارس مهریز از زحمات معلمین این شهرستان با اهدای لوح تقدیر و گل تقدیر نمود.