نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

خلاصه تعهدات بیمه تکمیلی تیپ 2

خلاصه تعهدات بیمه تکمیلی تیپ 2خلاصه تعهدات قرار داد بیمه تیپ دو(والدین تحت تکفل کارکنان ونیز همسر کارکنان اناث(رسمی،پیمانی ،قرار دادی) وکارکنان مدارس غیر دولتی)

تعهدات

سقف تعهدات (ریال)

فرانشیز وتوضیحات

هزینه های بیمارستانی

جراحی های تخصصی

80/000/000

پس از کسرسهم بیمه گر اول ویا فرانشیز 30%

درمان طبی وسایر اعمال جراحی

40/000/000

پس از کسرسهم بیمه گر اول ویا فرانشیز 30%

زایمان،سزارین،کورتاژتشخیصی وتخلیه ای

5/000/000

پس از کسرسهم بیمه گر اول ویا فرانشیز 30%

هزینه های پاراکلینیکی(1)انواع اسکن-انواع سی تی اسکن-ماموگرافی-سونوگرافی-ام آر ای-انواع آندوسکوپی-اکوکاردیوگرافی-سی تی آنژیوگرافی ودانسیتومتری-TCD-آنژیوگرافی چشم

4/000/000

پس از کسرسهم بیمه گر اول

هزینه های پاراکلینیکی(2)هزینه تست ورزش،نوار قلب،نوار عصب عضله،نوارقلب،اسپرومتری،رادیولوژی وفیزیوتراپی،اودیو متری،تعیین میدان بینایی،بررسی عصب بینایی وشنوایی ،تمپانومتری

2/000/000

پس از کسرسهم بیمه گر اول

هزینه جراحی مجاز سرپایی وبدون بستری مانند شکستگیها-گچ گیری-ختنه-بخیه-کرایوتراپی- تخلیه کیست- اکسیزیون ضایعات بدنی وتومور-لیزر درمانی(درمورد غیر زیبایی وهمچنین به استثنای رفع عیوب انکساری چشم)تست آلرژی وسایر موارد مشابه

2/000/000

پس از کسرسهم بیمه گر اول

هزینه رفع عیوب انکساری چشم باحداقل درجه 3 دیوپتر  برای هرچشم

تاسقف3/000/000 ریال

فرانشیز 30%

هزینه آمبولانس

داخل شهر 600/000ریال

خارج شهر 1/000/000ریال