نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دانش آموزان شهرستان مهریز در شوراهای دانش آموزی برتر یزد خوش درخشیدند

دانش آموزان شهرستان مهریز در شوراهای دانش آموزی برتر یزد خوش درخشیدند


دانش آموزان شهرستان مهریز در مسابقات شوراهای دانش آموزی برتر استان یزد خوش درخشیدند

شورای های دانش آموزی مدارس پسرانه نمونه دکتر احمد زارعزاده ، دخترانه علوم و معارف اسلامی صدرا ، پسرانه نمونه ابن سینا و دخترانه بنت الهدی صدر به نمایندگی از شهرستان در همایش استانی شوراهای دانش آموزی رتبه برتر این همایش را کسب کرد.
، به گفته هدایت دهقانی زاده معاون پرورشی و تربیت بدنی آموزش و پرورش شهرستان مهریز همایش استانی شوراهای دانش آموزی از تاریخ سیزدهم لغایت هفده مرداد ماه جاری به میزبانی اردوگاه شهید صدوقی سانیج برگزار شد.
وی افزود:دبیرستان نمونه ابن سینا رتبه اول ، دبیرستان نمونه بنت الهدی صدر رتبه دوم و دبیرستان نمونه دکتر احمد زارع زاده رتبه سوم این همایش را کسب نمودند.
دهقانی زاده این موفقیت را نتیجه تلاش اعضای شورا های دانش آموزی مدارس وتوانمندی مربیان ومدیران ذکر کرد.