نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دانش آموزان مهریزی با برگزاری جشن نیکوکاری جلوه‌ای درخشان از مشارکت ونیکوکاری را در مدارس به نمایش گذاشتند

دانش آموزان مهریزی با برگزاری جشن نیکوکاری جلوه‌ای درخشان از مشارکت ونیکوکاری را در مدارس به نمایش گذاشتند


با برگزاری جشن نیکوکاری
دانش آموزان مهریزی با برگزاری جشن نیکوکاری جلوه‌ای درخشان از مشارکت و احسان ونیکوکاری را در مدارس شهرستان به نمایش گذاشتند.

دانش آموزان مهریزی با برگزاری  جشن نیکوکاری جلوه‌ای درخشان از مشارکت و احسان ونیکوکاری را در مدارس شهرستان به نمایش گذاشتند تا همکلاسی‌های نیازمندشان را در شادی نوروز خود سهیم کنند.

جشن نیکوکاری توسط سازمان دانش آموزی مهریز با مشارکت کمیته امداد در مدارس مهریز برگزار ‌شد.

مراسم نمادین این برنامه با حضور ،مدیران آموزش و پرورش و کمیته امداد و جمعی از مسئولین شهرستان در دبستان شهید شکرالله زارعین مهریز برگزار شد.