نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دوره آموزشی توانمند سازی دانش آموزان بسیجی استان یزد در مهریز برگزار شد

دوره آموزشی توانمند سازی دانش آموزان بسیجی استان یزد در مهریز برگزار شد


دوره آموزشی توانمند سازی دانش آموزان بسیجی استان یزد به مدت دو روز در در دبیرستان ابن سینا مهریز برگزار شد.

فرمانده ناحیه بسیج ثارالله شهرستان یزد گفت: با توجه به اینکه فرماندهان و اعضای شورای واحد دانش آموزی هر مدرسه از بین دانش آموزان مدرسه با همفکری مدیران مدارس انتخاب میشوند لذا نیاز به آموزش هایی جهت انجام مسئولیت های محوله دارند.
 مهدی دهقان افزود: این دانش آموزان افراد فعال در فعالیت های مدرسه هستند و با برگزاری این دوره انتظار میرود بازوی کمکی بسیار خوبی برای مدیران مدارس و معاونت پرورشی در مدارس فراهم شود.
 وی گفت:با توجه به اینکه اعضای شورا کارها و وظایفی را بایستی در مدرسه انجام دهند به همین منظور کلاس و کارگاه های تخصصی برگزار و آموزش هایی را در راستای کارشان فرا گرفتند. 
  کارگروهی و افزایش مهارت فرماندهان واحدها ،کیفی  و کادر سازی با دیدگاه انسان شناسی وشاخص های انقلابی  و مهدوی گری ،اخلاق ومعنویت و فضای مجازی از موضوعات این کارگاه آموزشی دو روزه بود.