نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دوره آموزشی پدافند غیر عامل

دوره آموزشی پدافند غیر عامل


برگزاری دوره پدافند غیر عامل ویژه دبیران آمادگی دفاعی استان با حداقل 3 ساعت ابلاغ تدریس درس آمادگی دفاعی در هفته

-پدافند غیرعامل

 

عنوان دوره: پدافند غیرعامل

کد: 93601820

ساعت:  12- 8 ساعت حضوری و 4 ساعت غیرحضوری

ویژگی: عمومی

فراگیران: دبیران آمادگی دفاعی استان با حداقل 3 ساعت ابلاغ تدریس درس آمادگی دفاعی در هفته

زمان ثبت نام: 96/11/24 لغایت 96/12/05

زمان برگزاری: 96/12/10

زمان آزمون: 96/12/20 - ساعت 16 لغایت 22

مکان آزمون: LTMS.MEDU.IR

مکان: مرکز ملی آموزش و مهارت آموزی پدافند غیرعامل استان یزد (CBRNE)
آدرس :آزادشهر - میدان حر(فلکه دوم)- خیابان ابوریحان-ساختمان زنده یاد جوکار

ثبت نام فراگیران  براساس ثبت نام اولیه در فرم ساز توسط کارشناس آموزش نیروی انسانی در سامانه ltmsانجام می شود

فرم ثبت نام اولیه