نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دوره ضمن خدمت تغذیه سالم وسلامت دانش آموزان (طب سنتی)

دوره ضمن خدمت تغذیه سالم وسلامت دانش آموزان (طب سنتی)


دوره ضمن خدمت تغذیه سالم وسلامت دانش آموزان (طب سنتی) با کد 92101204به مدت 24ساعت ویژه آموزگاران ابتدایی ومراقبین سلامت فعال گردیده است برای ثبت نام به سامانه جامع یادگیری فرهنگیان مراجعه ودر قسمت ثبت نام در دوره ها اقدام به ثبت نام نمایید.

دوره ضمن خدمت تغذیه سالم وسلامت دانش آموزان (طب سنتی) با کد 92101204به مدت 24ساعت ویژه آموزگاران ابتدایی ومراقبین سلامت فعال گردیده است برای ثبت نام به سامانه جامع یادگیری فرهنگیان مراجعه ودر قسمت ثبت نام در دوره ها اقدام به ثبت نام نمایید .این دوره در سه گروه وبه صورت حضوری ودر 4 روز  برگزار می گردد.

ایام برگزاری

گروه

14و15و16و17مرداد ماه(شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه )

1

21و22و23و24مرداد ماه(شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه )

2

28و29و30و31 مرداد ماه(شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه )

3

تذکرات :

1) با توجه به وقت آزاد خود  گروه مناسب را انتخاب نمایید چون امکان تغییر گروه وجود ندارد.

2)مکان دوره :دبیرستان برازنده مقدم دو واقع در آزاد شهرخیابان معراج

3)ساعت :از 8صبح الی 

زمان پيش آزمون دوره به مدت سه روز (روز هاي چهارشنبه، پنج شنبه، جمعه) قبل از شروع هر نوبت برگزاري دوره و از طريق سامانه LTMS.MEDU.IR از ساعت 18 الي 18:45 برگزار مي گردد.

زمان آزمون نهايي دوره متعاقبا اعلام مي شود.