نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دومین جلسه شورای پروژه مهر آموزش و پرورش مهریزبرگزار شد

دومین جلسه شورای پروژه مهر آموزش و پرورش مهریزبرگزار شد


دومین جلسه ستاد پروژه مهر آموزش و پرورش مهریزباحضور مدیر آموزش و پرورش و اعضاء برگزار شد.

مدیرآموزش و پرورش مهریزدر این نشست در این جلسه با ارزشمند خواندن فعالیت های شورای پروژه مهر گفت: هدف پروژه مهر، آمادگی و حرکت به سوی کیفیت بخشی در بازگشایی مطلوب مدارس و ایجاد فضای با شور و نشاط و خاطره انگیز برای دانش آموزان است.

سیدعلی کارآموز با اشاره به برنامه ریزی جهت فراهم آوردن زمینه مناسب و تمهید مقدمات برای بازگشائی هر چه باشکوهتر مدارس گفت: ایجاد بستر های مناسب در قالب پروژه مهر، موجب رشد کمی و کیفی فعالیت های آموزشی و تربیتی در طول یک سال تحصیلی می شود.

وی افزود: باید با بهره گيري ازتمامي امكانات موجود و بكارگيري نقطه نظرات ، پيشنهادات و راهكارهاي سازنده ی صاحب نظران اعم از همكاران محترم اداري و آموزشي ، مديران محترم مدارس ، اولياي محترم دانش آموزان و در جهت بازگشايي به موقع مدارس و هدايت نيروي انساني و امكانات موجود تلاش هاي وافري صورت گیرد .

در ادامه جلسه مسئول کارگروه ها گزارش های خود را ارائه نمودند و همچنین نظرات و پیشنهادات خود را جهت هر باشکوه تر برگزار شدن مراسم بازگشایی مدارس و پروژه مهر بیان نمودند.