نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دومین جلسه کمیته برنامه ریزی مدیریت آموزش و پرورش مهریز برگزار شد

دومین جلسه کمیته برنامه ریزی مدیریت آموزش و پرورش مهریز برگزار شد


دومین جلسه کمیته برنامه ریزی آموزش و پرورش مهریز در سال 95با حضور مدیر آموزش و پرورش، معاونین و سایر اعضای کمیته برنامه ریزی در محل دفتر مدیریت تشکیل شد

مدیر آموزش وپرورش مهریز در این جلسه  با اشاره به اهمیت برنامه ریزی مناسب برای اجرای اهداف سند تحول بنیادین آموزش و پرورش خاطر نشان کرد: در کمیته های برنامه ریزی و ساماندهی سند تحول راهنمای عمل برای نیل به اهداف بلند آموزشی و پرورشی در راستای رسیدن دانش آموزان به حیات طیبه است.

سید علی کارآموز مطالبی را در خصوص مسائل کاری و برنامه های آتی آموزش و پرورش شهرستان از جمله ساماندهی فضاهای اموزشی بیان و خواستار دقت در ساماندهی فضاهای آموزشی و برطرف نمودن مشکل فضاهای آموزشی شد.

در ادامه اعضای کمیته برنامه ریزی شهرستان نظرات و پیشنهادات خود را در زمینه موضوعات مطرح شده بیان کردند

جلسات کمیته برنامه ریزی مدیریت دوشنبه های هرهفته و کمیته ساماندهی روز های چهارشنبه در مدیریت برگزار می شود.