نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دیدار صمیمی مدیر کل آموزش و پرورش با فرماندار مهریز

دیدار صمیمی مدیر کل آموزش و پرورش با فرماندار مهریز


دیدار صمیمی مدیر کل آموزش و پرورش با فرماندار مهریز

 دکتر دانافر در این دیدار صمیمی ضمن تبریک انتصاب آقای رضا زارع زاده از همراهی و همدلی وی تشکر و برای ایشان آرزوی موفقیت کرد.