نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دیدار مدیر آموزش و پرورش مهریز با دانش آموزان نخبه مدارس پیش دانشگاهی مهریز

دیدار مدیر آموزش و پرورش مهریز با دانش آموزان نخبه مدارس پیش دانشگاهی مهریزبه گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش مهریز مدیر اموزش وپرورش مهریز درمعیت معاونین و حوزه  آمورش متوسطه و مدیران مدارس پیش دانشگاهی مهریز با حضور در منازل دانش آموزان نخبه مدارس پیش دانشگاهی ابن سینا،شکیب،فاطمیه،بنت الهدی،صدرا،چهرآذر،محمودی،توحید و مجتمع سیدالشهدا(ع) ضمن تبریک سال نو موفقیت دانش اموزان درتمامی مراحل زندگی به ویژه  کنکور سراسری را از خداوند بزرگ مسئلت نمود.