خبر
خبر

دیدار مدیر پژوهشسرای دانش آموزی مهریز با فرماندار شهرستان

دیدار مدیر پژوهشسرای دانش آموزی مهریز با فرماندار شهرستان


مدیر پژوهشسرای دانش آموزی مهریز جهت بیان عملکرد و دستاورذهای پژوهشسرای دانش آموزی مهریز با فرماندار شهرستان دیدار نمود.

در این دیدار که در محل فرمانداری شهرستان صورت گرفت فرماندار مهریز  گفت: قطعاً با حمایت از نخبگان علمی و دانش آموزانی که طرح ها و نظریه های مختلف در زمینه های علمی و پژوهشی دارند آینده این عزیزان و کشورمان روشن خواهد بود .
دهقان بنادکی در ادامه ضمن اغلام حمایت از طرح ها و پژوهش های علمی راه یافته به استان و کشور بر تشکیل هیات امنای امنای فعال و تکمیل هرچه سریغتر پروژه خیری ساختمان جدید تاکید نمود.

مدیر پژوهش سرا در این دیدار گزارشی از اقدامات انجام شده ارائه و طرح های دانش آموزی راه یافته به استان و کشوری را معرفی نمود .

ابویی بر تشویق دانش آموزان مستعد در زمینه های مختلف علمی تاکید کرد.

 

آدرس کوتاه :