نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

زنگ جوانه های حسینی در مدارس مهریز نواخته شد

زنگ جوانه های حسینی در مدارس مهریز نواخته شد


در اولین روز از بازگشایی مدارس،زنگ جوانه های حسینی در مهریز نواخته شد.

زنگ جوانه های حسینی در تمامی مدارس متوسطه دور اول شهرستان مهریزو به صورت نمادین در دبیرستان حسین ابن علی(ع)با حضور مدیر آموزش و پرورش، شهردارو جمعی از فرهنگیان شهرستان مهریز برگزار شد.