نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

سازماندهی معلمین تربیت بدنی مهریز

سازماندهی معلمین تربیت بدنی مهریز


در راستای اجرای پروژه مهر 98
در آستانه سال تحصیلی جدید و در راستای اجرای پروژه مهر 98 معلمین تربیت بدنی مهریزسازماندهی شدند.

به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش مهریز در آستانه سال تحصیلی جدید و در راستای اجرای پروژه مهر 98 معلمین تربیت بدنی مهریزسازماندهی شدند.

نصیریان کارشناس سلامت و تربیت بدنی آموزش و پرورش مهریز با اشاره به فعالیت 30 معلم تربیت بدنی در مهریز گفت: محل کار این تعداد مشخص و برای شروع سال تحصیلی جدید سازماندهی شده‌اند.