نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

شرکت در نشست شورای معلمین دبستان یس مهریز

شرکت در نشست شورای معلمین دبستان یس مهریز


به مناسبت گرامیداشت هفته شوراهای آموزش و پرورش
به مناسبت گرامیداشت هفته شوراهای آموزش و پرورش مدیر آموزش و و پرورش و معاونین مدیریت با شرکت در نشست شورای معلمین دبستان یس مهریز با آنان دیدار و گفتگو کردند.

به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش مهریز در این نشست معلمین و کادر دبستان مسائل و مشکلات آموزشگاه را بیان نمودند و در ادامه مدیر آموزش و پرورش و معاونین مدیریت مطالبی را در خضوض مسائل آموزشگاه و فعال برگزار نمودن برنامه های دهه مبارک فجر بیان نمودند.