نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

شورای پشتیبانی سوادآموزی مهریز برگزار شد

شورای پشتیبانی سوادآموزی مهریز برگزار شد


شورای پشتیبانی سوادآموزی مهریز با حضور معاون سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد ومعاون فرماندار مهریز در مرکز حرفه آموزی خانه گلها مهریز تشکیل شد.

اعضای شورای پشتیبانی سوادآموزی مهریز ضمن شرکت درجلسه شورا از نزدیک در جریان فعالیتها و برنامه های مراکز توانبخشی خانه گلها مهریز قرار گرفتند در این جلسه از تشکیل کلاسهای سواد آموزی ویژه معلولین به همت مدیریت آموزش و پرورش شهرستان تقدیر و از تعامل و همکاری اعضا در برگزاری این کلاسهای آموزشی تجلیل شد. در ادامه جوایزی از طرف معاون سواد آموزی استان به توانخواهان تحت پوشش اهداء گردید.