نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

طنین بانگ توحید در مدارس مهریز

طنین بانگ توحید در مدارس مهریز


در سومین روز از ماه مهر مراسم طنین بانگ توحید در مدارس مهریز برگزار شد.

 در سومین روز از ماه مهر مراسم طنین بانگ توحید در مدارس مهریز و به صورت نمادین در هنرستان شهید بهشتی با حضور نماینده وزارت،معاون فرماندار، مدیرآموزش وپرورش و جمعی از مسئولین شهرستان برگزار شد