نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

طنین بانگ توحید در مدارس مهریز

طنین بانگ توحید در مدارس مهریز


بانگ توحید در مدارس مهریز طنین انداز شد.

 در دومین روز از ماه مهر مراسم طنین بانگ توحید در مدارس مهریز و به صورت نمادین در دبیرستان هیئت امنایی دکتر احمد زارعزاده مهریز با حضور امام جمعه،فرماندار،مدیر آموزش و پرورش وجمعی از مسئولین شهرستان برگزار  شد.