نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

عملکرد یکساله هسته گزینش آموزش و پرورش استان یزد

عملکرد یکساله هسته گزینش آموزش و پرورش استان یزد


دریکسال گذشته کار گزینش نزدیک به 4 هزار و 500 نفر درهسته گزینش آموزش و پرورش استان انجام شده است

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد مدیر هسته گزینش آموزش و پرورش استان به مناسبت 15 دیماه ، سالروز فرمان حضرت امام خمینی (ره) مبنی برتشکیل هسته گزینش گفت : هسته گزینش آموزش و پرورش استان یزد در یکساله گذشته به پرونده گزینشی  4 هزار و 463 نفر اعم از دانشجومعلمان ، داوطلبان مدارس غیردولتی ، حق التدریس ، سرباز معلم ، آموزش دهنده نهضت و تبدیل وضعیت ، رسیدگی نموده است .

"سید حسین حسینی"  افزود:  383 پرونده نیابتی نیز از سوی سایر دستگاهها به این هسته ارجاع و کار گزینش آنان انجام شده است

وی پاسخگوئی به استعلام نهادها و مراکز آموزشی را 4 هزار و 952 مورد ذکرکرد و گفت : انجام یک هزار 696 مصاحبه ، 3 هزار 233 تحقیق ، و 11 هزار و 426 تحقیق از منبع ،  ازدیگر فعالیت های یکساله این هسته است.

"حسینی " تعداد پرونده های مطرح شده درشورا را 3 هزار و 789 مورد دانست و افزود : هم اکنون 922 پرونده دردست اقدام این هسته می باشد

ایشان صدور 3 هزار 787 رای ، 25 مورد بازرسی ، ارسال7 هزار 410 و دریافت 5 هزار 852 نامه  گزینشی را ازدیگر اقدامات این هسته در یکساله گذشته ذکرکرد

مدیر هسته گزینش استان یزد درپایان از همه کارشناسان و دست اندرکاران امر خطیر گزینش در آموزش و پرورش استان ، شهرستانها و مناطق 14 گانه استان تقدیر کرد و سالروز صدور فرمان حضرت امام خمینی (ره) را گرامی داشت .