نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

عوامل اجرایی ستاد اسکان میهمانان نوروزی مهریزتجلیل شدند

عوامل اجرایی ستاد اسکان میهمانان نوروزی مهریزتجلیل شدند


طی آیینی با حضور فرماندار مهریز و رئیس اداره تعاون و امور رفاهی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد از عوامل اجرایی ستاد اسکان میهمانان نوروزی مهریزتجلیل شد.

طی آیینی با حضور فرماندار مهریز و رئیس اداره تعاون و امور رفاهی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد از عوامل اجرایی ستاد اسکان میهمانان نوروزی مهریزتجلیل شد.