نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

عیادت از سالمندان آسایشگاه نشاط مهریز

عیادت از سالمندان آسایشگاه نشاط مهریز


به مناسبت گرامیداشت هفته شوراهای اموزش و پرورش
به مناسبت گرامیداشت هفته شوراهای اموزش و پرورش دانش آموزان و کادر دبیرستان ابن سینا مهریز از مرکز سالمندان نشاط این شهرستان بازدید و از سالمندان بستری در این مرکز عیادت نمودند.

به مناسبت گرامیداشت هفته شوراهای اموزش و پرورش دانش آموزان و کادر  دبیرستان ابن سینا مهریز  از مرکز سالمندان نشاط این شهرستان بازدید  و از سالمندان بستری در این مرکز عیادت نمودند.