نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

عیادت معاون تربیت بدنی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد از همکار فرهنگی بیمار در مهریز

عیادت معاون تربیت بدنی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد از همکار فرهنگی بیمار در مهریز


معاون تربیت بدنی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد با حضور در منزل محمد حسن لجه همکار فرهنگی بیمار و مربی بین المللی دوچرخه سواری مهریز که در بستر بیماری بسر می برد حضور یافت و از وی عیادت کرد

به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش مهریزدر این عیادت که مدیر آموزش و پرورش مهریز، رئیس اداره تربیت بدنی وفعالیتهای ورزشی اداره کل و معاونین پشتیبانی و پرورشی مدیریت وی را همراهی می کردند برای همکار فرهنگی که دوران نقاهت عمل قلبی را طی می کند می کند آرزوی سلامتی و بهبودی کرد.
عباس دهقان ضمن گفتگو با این همکار بیمار از نزدیک در جریان وضعیت بیماری و روند معالجه وی قرار گرفت.