نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

عیادت معاون پرورشی اداره کل آموزش وپرورش استان یزد از یک دانش آموز بیمار درمهریز

عیادت معاون پرورشی اداره کل آموزش وپرورش استان یزد از یک دانش آموز بیمار درمهریز


معاون پرورشی اداره کل آموزش وپرورش استان یزد از یک دانش آموز بیمار درمهریز عیادت کرد.

به گزارش روابط غمومی آموزش و پرورش مهریز  معاون پرورشی اداره کل آموزش وپرورش استان یزد  در معیت مدیر آموزش و پرورش مهریز  از دانش آموز مصدوم مهریزی عیادت نمود .

دراین دیدار که معاون پرورشی مدیریت و تنی چند از فرهنگیان نیز حضور داشتند معاون پرورشی اداره کل آموزش وپرورش استان یزد  از نزدیک درجریان بیماری و روند معالجه این دانش آموز قرار گرفت .