خبر
خبر

فرا رسیدن ایام فاطمیه و شهادت مظلومانه بانوی دوعالم را تسلیت می گوئیم

فرا رسیدن ایام فاطمیه و شهادت مظلومانه بانوی دوعالم را تسلیت می گوئیم


فرا رسیدن ایام فاطمیه و شهادت مظلومانه بانوی دوعالم، حضرت فاطمه زهرا(س) را تسلیت می گوئیم.

فرا رسیدن ایام فاطمیه و شهادت مظلومانه بانوی دوعالم، حضرت فاطمه زهرا(س)  را تسلیت می گوئیم.

 

آدرس کوتاه :