نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

فرهنگی مهریزی درجشنواره تجارب برتر تربیتی موفق به کسب رتبه برتر شد

فرهنگی مهریزی درجشنواره تجارب برتر تربیتی موفق به کسب رتبه برتر شد


مدیر آموزش و پرورش مهریزگفت: فرهنگی مهریزی درجشنواره تجارب برتر تربیتی موفق به کسب رتبه برتر استان یزد شد.

مدیر آموزش و پرورش مهریزگفت: فرهنگی مهریزی درجشنواره تجارب برتر تربیتی موفق به کسب رتبه برتر استان یزد شد.

سید علی کارآموز افزود:خانم مرضیه زارعزاده مهریزی از دبیرستان زکیه شهرستان مهریز موفق به کسب رتبه برتر در چهارمین جشنواره تجارب برتر تربیتی شد.

 وی گفت: زارعزاده مهریزی با طرح مطالعه موردی افسردگی و راهکارهایی برای درمان در این جشنواره شرکت کرده بود.