خبر
خبر

قهرمانی دانش آموزان مهریزی در مسابقات کشتی استان

قهرمانی دانش آموزان مهریزی در مسابقات کشتی استان


دانش آموزان مهریزی در مسابقات کشتی نونهالان قهرمانی استان مقام قهرمانی را کسب نمودند.

به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش مهریز دانش آموزان مهریزی در مسابقات کشتی نونهالان قهرمانی استان ( انتخابی کشور و تیم ملی) با مربیگری همکار فرهنگی مسعود نصیریان گل کاشتند.
این مسابقات در فضای باز و با رعایت پروتکل های بهداشتی در محل دانشگاه پیام نور استان برگزار گردید که در نهایت تیم شهرستان مهریز با کسب 10 عنوان به مقام قهرمانی تیمی دست یافت.
دانش اموزان علی ملاعباسی ، ابوالفضل باقری، علیرضا بیک ، محمد معین باقری از آموزشگاه دکتر احمد زارعزاده، علیرضا فلاح ، مهدی غلامی و حسین زارع بیدکی از اموزشگاه پانزده خرداد مدوار،محمد هادی منصوری ازاموزشگاه متوسطه اول سیدالشهدا(ع) ،مهدی زین العابدینی از اموزشگاه شهید علی زارع و امیر حسین دهقان از اموزشگاه ثارالله مقام های برتر این مسابقات را به دست آوردند.
آدرس کوتاه :