نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

قهرمانی دبستان شیخ طوسی در مسابقات والیبال مدارس ابتدایی مهریز گرامیداشت هفته شوراهای آموزش و پرورش

قهرمانی دبستان شیخ طوسی در مسابقات والیبال مدارس ابتدایی مهریز گرامیداشت هفته شوراهای آموزش و پرورش


دبستان شیخ طوسی مهریزقهرمان مسابقات والیبال مدارس ابتدایی مهریز گرامیداشت هفته شوراهای آموزش و پرورش شد.

به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش مهریزدر این مسابقات که در سالن مجموعه ورزشی امام رضا(ع) مهریز برگزار شد مدارس شیخ طوسی،شاهد دانش و دبستان قرآنی آزادگان به ترتیب مقامهای اول تا سوم شهرستان را کسب نمودند.