نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

لزوم نوسازی و ساخت مدارس و تکمیل پروژه های آموزشی در مهریز

لزوم نوسازی و ساخت مدارس و تکمیل پروژه های آموزشی در مهریز


در دیدار فرماندار شهرستان مهریز و مدیر آموزش و پرورش مهریز با مدیرکل جدید نوسازی مدارس استان یزد مطرح شد :
فرماندار شهرستان مهریز در دیدار با مدیرکل جدید نوسازی مدارس استان که با حضور مدیر آموزش و پرورش مهریز برگزار شد بر لزوم نوسازی و ساخت مدارس و تکمیل پروژهای آموزشی در مهریز تأکید کرد.

سید محمد رستگاری که با همراهی مدیر آموزش و پرورش شهرستان مهریز در یزد با مدیرکل  جدید نوسازی مدارس استان دیدار و گفتگو می کرد ، ضمن تشریح موقعیت  شهرستان مهریز و جایگاه و نیاز های این شهرستان در زمینه آموزش و پرورش خواستار بررسی و برنامه ریزی برای توسعه فضاهای آموزشی در شهرستان مهریز شد .

سید محمد رستگاری با اشاره به  گسترش ساختار  شهرکهای مسکونی  شهر مهریز و کمبود فضاهای آموزشی  در این مناطق از شهر مهریز خواستار نگاه ویژه سازمان نوسازی مدارس استان در گسترش  فضاهای آموزشی در این شهرکها شد .

فرماندار مهریز همچنین باسازی برخی از فضاهای آموزشی در مناطق روستایی مهریز را  از الویتهای عمران و توسعه آموزش  و پرورش شهرستان مهریز دانست و گفت : باید  با ایجاد فضاهای آموزشی مناسب  و یا بازسازری آنها در روستاها ضمن جلوگیری از مهاجرت  مردم برای مهاجرت معکوس  برنامه ریزی نمود .

مدیر آموزش و پرورش مهریز نیز در این دیدار ضمن تبریک این انتصاب شایسته گزارشی از  مسائل و مشکلات آموزش و پرورش شهرستان در حوزه نوسازی مدارس ارائه نمود وخواستار .