نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

لیست نمایندگان قراردادهای آموزش و پرورش استان یزد

لیست نمایندگان قراردادهای آموزش و پرورش استان یزداطلاعات نمایندگان آتیه سازان شهرستان/نواحی ومناطق استان یزد

منطقه/ناحیه نام ونام خانوادگی نماینده ومسئول انجام امور بیمه محل استقرار (نشانی) روزهای حضور کدوتلفن نماینده
ابرکوه عباس رخشنده خ.شهیدصدوقی نبش کوچه بسیج شنبه تاپنجشنبه 3526828036
بافق اکبررنجبر خ.شیخ محمدتقی بافقی شنبه تاپنجشنبه 3524226712
میبد محمدرضاصادقی خ.سعیدی جنب نانوایی شنبه تاپنجشنبه 3527724419
یزد علی جوادی نبش میدان اطلسی پاساژیاورپور شنبه تاپنجشنبه 3518249113
یزد فائزه پاگردکار بلوارشهیدصدوقی بعدازدانشگاه علوم پزشکی شنبه تاپنجشنبه 3517255409
یزد زهراعباسی رستمی سه راه آزادشهربعدازموسسه ثامن الحجج(ع) شنبه تاپنجشنبه 3517263128
هرات مهدیه حسنی خرسندی میدان جمهوری اسلامی نبش بلوارنهرمسیح شرقی شنبه تاپنجشنبه 3525720054
مروست محمدرضافلاحتی اداره آموزش وپرورش شنبه تاپنجشنبه 3525824044
اشکذر محمدعلی انجام خ.امام خمینی جنب آموزش وپرورش شنبه تاپنجشنبه 3522622021
بهاباد فاطمه رفیعیان خ.امام –جنب بانک کشاورزی شنبه تاپنجشنبه 3524720481
تفت جمال صابر اداره آموزش وپرورش شنبه تاپنجشنبه 3526223021
مهریز محموداحمدی اداره آموزش وپرورش شنبه تاپنجشنبه 3525224270
زارچ ملیحه اقبالی اداره آموزش وپرورش شنبه تاپنجشنبه 3523675960
نیر زهرا دهقان نیری اداره آموزش وپرورش شنبه ویکشنبه 3526523388
اردکان مهدی شریفی نژاد خ.سعدی جنب کانون مدرس دوشنبه تاچهارشنبه 3527235670
اداره کل - اداره آموزش وپرورش سه شنبه 3517249450