خبر
خبر

مدرسه صاحب سبک، مدرسه ای است که مدیر، کارکنان و دانش آموزان را، با آن شیوه و هویت می شناسند.

مدرسه صاحب سبک، مدرسه ای است که مدیر، کارکنان و دانش آموزان را، با آن شیوه و هویت می شناسند.


مدیر کل امور شاهد و ایثارگران در کارگاه استاندارد سازی و سبک منسجم مدارس شاهد استان یزد
محمدرضا رزاقی مدیر کل امور شاهد و ایثارگران در کارگاه استاندارد سازی و سبک منسجم مدارس شاهد استان یزد که شنبه 23اسفند 99 برگزار شد گفت: مدرسه صاحب سبک، مدرسه ای است که مدیر، کارکنان و دانش آموزان را، با آن شیوه و هویت می شناسند.

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد، کارگاه استاندارد سازی و سبک منسجم مدارس شاهد استان یزد به منظور بررسی میزان پیشرفت  و  شنیدن نظرات و سوالات مدیران مدارس شاهد در خصوص اجرای  شناسنامه فعالیت های مدارس شاهد با حضور رزاقی مدیر کل امور شاهد و ایثارگران و موحدی فرد  مدیر کل آموزش و پرورش استان یزد  برگزار شد.

در ابتدای این کارگاه  موحدی فرد  مدیر کل آموزش و پرورش استان یزد، ضمن خوش آمد گویی به کلیه مدیران مدارس شاهد و مدعوین گفت : با توجه به اسناد تحولی و اهمیت مهارت آموزی دانش آموزان، جای هنرستان های شاهد، در این استان جالی است

و این تاسیس هنرستان شاهد در استان،  می تواند بار بزرگی را از آینده  شغلی فارغ التحصیلان آموزش و پرورش بکاهد. وی همچنین با اشاره به اجرای  شناسنامه فعالیت های مدارس شاهد گفت: لازم است برای عملیاتی شدن سند تحول بنیادین و شناسنامه مدارس شاهد، برش مدرسه ای و حتی برش کلاسی نیز داشته باشیم.

سپس محمد رضا رزاقی طی سخنانی، ضمن تشکر از موحدی فرد مدیر کل آموزش و پرورش استان و فخر آبادی رئیس اداره شاهد و ایثارگران استان یزد، این استان  را  قطب مسلم در نظام تعلیم و تربیت که دارای ایده و سبک می باشد معرفی کرد و مردمان این سرزمین کویری را به عزت نفس، حلم و بردباری توصیف نمود.

در ادامه این جلسه مدیران مدارس شاهد استان یزد کلیه سوالات و ابهامات خود را در خصوص شناسنامه مدارس شاهد و جدول های موجود در آن، به صورت کاملا شفاف مطرح نمودند.

محمدرضا رزاقی درپاسخ به برخی از مطالب ارائه شده توسط مدیران به نکاتی اشاره کرد و گفت : جشنواره  فعالیتی است  همه دانش آموزان  با  شادی در آن مشارکت می کنند و منجر به یادگیری می شود در جشنواره همه دانش آموزان هر آنچه را بر اساس موضوع جشواره دارند به میدان می آورند.  وی همچنین با اشاره به مفهوم هوشمند سازی در مدرسه اظهار کرد: هوشمند سازی یعنی شما برای یادگیری مجازی در مدرسه ( باحضور دانش آموزان یا در غیاب آنها) چه اقداماتی کرده اید؟  این اقدامات منحصر به سخت افزارها نیست بلکه مهمتر از آن نرم افزار و توانمندی های معلمان در استفاده از سخت افزارها و تولید محتوی است.  .

عضو کمیته ترویج فرهنگ ابثار و شهادت وزارت آموزش و پرورش در تبیین مفهوم ترویج گفت: ترویج  فرهنگ ایثار و شهادت در حقیقت یادگیری مفاهیم ارزشمند و ماندگاری همچون ایثار، صبر، جهاد و مسئولیت پذیری می باشد و شهداء با عمل به این مفاهیم ارزشی به مقام متعالی شهادت رسیدند. یعنی اگر ایثار،  فداکاری و مسئولیت پذیری را انتخاب نکرده بودند به این درجه فاخر نمی رسیدند.

عضو شورای معاونان وزارت آموزش و پرورش ، در تبیین شناسنامه فعالیت های آموزشی پرورشی و اجرائی  مدارس شاهد و سبک مدرسهگفت : مدرسه صاحب سبک، مدرسه ای است که مدیر، کارکنان و دانش آموزان را با آن شیوه و هویت می شناسند ، مدرسه ای است که حداقل فعالیت ها را به صورت هدفمند، کیفی و اثربخش انجام می دهد و ذی نفعان از بودن در آن مدرسه احساس رضایت دارند.

آدرس کوتاه :