نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مدیران مدارس استان خوزستان از مدارس مهریزبازدید نمودند

مدیران مدارس استان خوزستان از مدارس مهریزبازدید نمودند


مدیران مدارس وکارشناسان حوزه آموزش استان خوزستان از مدارس مهریز بازدید نمودند.

 به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش مهریز مدیران مدارس ،کارشناسان حوزه آموزش استان خوزستان و معاونت آموزشی اداره کل آموزش و پرورش استان خوزستان از مدارس مقاطع متوسطه مهریز بازدید نمودند.

در این بازدید ها که از مدارس متوسطه دور اول و دوم مهریز صورت گرفت برنامه سالانه، تقویم اجرایی، برنامه ریزی مشاوره ای کلاسهای فوق برنامه، ابتکارات و خلاقیتهای مدارس شهرستان مورد بازدید گروه مهمان قرار گرفت.

در این بازدید مدیر آموزش و پرورش مهریز ضمن عرض خیرمقدم حضور میهمانان در شهرستان در رابطه با برنامه ریزی های آموزشی شهرستان توضیحاتی را ارائه نمود.

کمائی معاونت آموزشی اداره کل آموزش و پرورش استان خوزستان نیز ضمن تقدیر از میهمان نوازی مسئولین و مدیران مدارس شهرستان این بازدید را در راستای کسب تجربیات ارزنده عنوان نمود.

در پایان میهمانان از باغ جهانی پهلوانپور و باغ آهو این شهرستان بازدید نمودند.