نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مدیرکل نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس استان یزد از پروژه مدرسه مسکن مهر مهریزبازدید کرد

مدیرکل نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس استان یزد از پروژه مدرسه مسکن مهر مهریزبازدید کرد


مدیرکل نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس استان یزد از پروژه در دست ساخت مدرسه مسکن مهر مهریزبازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش مهریز با حضور مهندس عارفی مدیر کل نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس استان یزدو مهندس خواجه رضائی رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز استان از پروژه  نیمه تمام  و در حال ساخت مدرسه 6 کلاسه مسکن مهر مهریز بازدید به عمل آمد .

در  این بازدید که  در معیت مدیر آموزش و پرورش شهرستان صورت گرفت مدیر کل نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس استان یزد نسبت به تسریع در تکمیل این طرح تاکید کرد.