نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مدیر آموزش وپرورش مهریز از همکاران بیمار فرهنگی عیادت کرد

مدیر آموزش وپرورش مهریز از همکاران بیمار فرهنگی عیادت کرد


مدیر آموزش وپرورش مهریزبا حضور در منازل بیماران فرهنگی ازآنان عیادت کرد

به گزارش روابط عمومی آموزش  و پرورش مهریز مدیر آموزش وپرورش مهریز به همراه معاون وکارشناسان مدیریت درمنزل فرهنگیان بیمار حضور یافت و از آنان عیادت کرد

دراین دیدارها مدیر آموزش وپرورش ضمن بررسی روند درمان همکاران، سلامتی وبهبودی این عزیزان را ازخداوند متعال مسئلت نمود.

دراین عیادت ها همکاران با اشاره به وضعیت بیماری های خود به تشریح مسائل ، مشکلات و روند درمان خود پرداختند.