نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مدیر آموزش و پرورش شهرستان مهریز از مدارس روستایی بازدید کرد

مدیر آموزش و پرورش شهرستان مهریز از مدارس روستایی بازدید کرد


مدیر آموزش و پرورش شهرستان مهریز از مدارس روستایی تنگ چنار مهریز بازدید کرد

مدیر آموزش و پرورش شهرستان مهریز  به همراه کارشناس آموزش ابتدایی از مدارس روستایی منطقه تنگ چنار مهریز بازدید کردند

به گزارش روابط عمومی آآموزش و پرورش مهریز مدیر آموزش و پرورش مهریزاز مدارس توحید سرو و وحشی بافقی این شهرستان بازدید به عمل آورد.

مدیر آموزش و پرورش در راستای تحقق عدالت آموزشی و توجه جدی به دانش آموزان محروم در روستای سرو  بازدید نموده و به گفتگو با دانش آموزان پرداخت.

سید علی کارآموز در این بازدیدهمچنین  در جمع معلمین و اعضای شورای اسلامی روستا حضور یافت و مسائل و مشکلات مدارس این روستا را بررسی نمود.