نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مدیر آموزش و پرورش مهریز از پروژه های مدارس در حال ساخت مهریز بازدید نمود

مدیر آموزش و پرورش مهریز از پروژه های مدارس در حال ساخت مهریز بازدید نمود


به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش مهریزبا حضور مدیر آموزش و پرورش و معاونت پشتیبانی مدیریت از روند پروژه های مدارس در حال ساخت شهرستان مهریز بازدید به عمل آمد و از نزدیک در جریان روند ساخت پروژه های آموزشی مدیریت آموزش پرورش مهریز قرار گرفتند.
پروژه های در حال ساخت دبیرستان مریم ،دبستان یاوران مهدی و دبستان حضرت ابوالفضل(ع)مدارسی بودند که از آنها بازدید به عمل آمد و هماهنگی های لازم در محل پروژه جهت تسریع در روند ساخت و افتتاح به منظور استفاده دانش آموزان انجام گردید.