نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مرکز یادگیری محلی سوادآموزی درمهریز افتتاح شد

مرکز یادگیری محلی سوادآموزی درمهریز افتتاح شد


با حضور معاون سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد
مرکز یادگیری محلی سوادآموزی«امام خمینی» با حضور معاون سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد در مهریز افتتاح شد

به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش مهریز مرکز یادگیری محلی سوادآموزی«امام خمینی»  این شهرستان با حضور معاون سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد ، معاون فرماندار، مدیر آموزش و پرورش، بخشدار مرکزی و برخی از مسؤولان شهرستانی، آموزش دهندگان وسوادآموزان افتتاح شد.

معاون سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد در این  آیین با اشاره به اهمیت مرکز یادگیری محلی در ارائه خدمات سوادآموزی، حرفه‌آموزی و مهارت‌آموزی به شهروندان اظهار داشت: این مراکز، مکانی مناسب برای انتقال مهارت‌ها و توانمندسازی افراد است.

مرآت امین ارعایا عنوان داشت: مرکز یادگیری محلی واحدآموزشی است که ضمن ارائه خدمات آموزشی به افراد بی سواد وکم سواد به آموزش مهارتهای اساسی زندگی،حقوق شهروندی ومهارتهای اجتماعی درجهت توانمندسازی وایجاد فرصت یادگیری مادام العمر می پردازد.

وی افزود: ازاهم دستاوردهای موردانتظار این مرکزمی توان به کاربردی کردن آموزش ها ومتناسب سازی آموزش با نیازهای واقعی مخاطبان وتوسعه وترویج فرهنگ مشارکت ازطریق زمینه سازی برای مشارکت مردم وسازمان ها دربرنامه ها اشاره کرد.

معاون سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد با اشاره به اینکه استان یزد تاکنون دارای4  مرکز یادگیری محلی سوادآموزی بود تا در کنار سوادآموزی، مهارت‌آموزی هم موردتوجه قرارگرفته و به افراد آموزش داده شود، ادامه داد: اکنون با افتتاح مرکز یادگیری محلی سوادآموزی در مدرسه امام خمینی مهریز، پنجمین  مرکز یادگیری محلی استان راه‌اندازی شد.

مدیر آموزش و پرورش مهریز نیز در این مراسم ضمن تقدیر از معاونت سوادآموزی استان گفت: مرکز یادگیری محلی مهریز با 75 نفر سوادآموزدوره های سوادآموزی،انتقال و تحکیم کار خود را آغاز نموده است.

سید علی کارآموز بر ضرورت اطلاع رسانی مرکز برای استفاده بیشتر سوادآموزان از مهارتهایی که درمرکز ارائه می شود تاکید کرد.