نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مشخصات پایگاه اسکان نوروزی

مشخصات پایگاه اسکان نوروزی


پایگاه اسکان نوروزی فرهنگیان مدیریت آموزش و پرورش شهرستان مهریز

آدرس :  مهریز- بلوار امام خمینی(ورودی)،جنب آتش نشانی

تلفن :  32526000                 کد مهریز: 035

*******************

مسئول ستاد : سید ذبیح اله میربلوکی

جانشین ستاد: محمد رضا ابوئی

مسئول روابط عمومی ستاد : سید محسن سید محسنی

مسئول بازرسی ستاد : محسن افخمی

********************

کروکی ستاد

***********************************