نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

معلمان مقطع ابتدایی شهرستان مهریز سازماندهی شدند

معلمان مقطع ابتدایی شهرستان مهریز سازماندهی شدند


در اجرای دستورالعمل پروژه مهر 97 معلمان مقطع ابتدایی شهرستان مهریز سازماندهی شدند.

به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش مهریز در راستای تکمیل فعالیت‌های آموزشی و به منظور ساماندهی مطلوب نیروهای انسانی در چارچوب شیوه‌نامه و در راستای اجرای دستورالعمل پروژه مهر 97و زمینه سازی برای بازگشایی باشکوه مدارس نیروهای آموزشی مقطع ابتدایی شهرستان مهریز سازماندهی شدند.

در این سازماندهی که به مدت دو روز در مدیریت برگزار شد 294 نفر از معلمین مقطع ابتدایی در سطح مدارس شهرستان سازماندهی شدند.      

گفتنی است:سازماندهی معلمان ابتدایی شهرستان بر مبنای فرم امتیاز بندی، پوشش 100 درصدی دانش آموزان واجب التعلیم روستایی و شهری و رعایت کامل قانون و مقررات انجام شد.