نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

موفقیت فرهنگیان مهریزی در مسابقه هنر من

موفقیت فرهنگیان مهریزی در مسابقه هنر من


فرهنگیان مهریزی در مسابقه و نمایشگاه هنر من موفق به کسب رتبه های برتر استان یزد شدند.

به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش مهریز فرهنگیان مهریزی در مسابقه و نمایشگاه هنر من که توسط گروه آموزش متوسطه استان برگزار شد،موفق به کسب رتبه های برتر استان یزد شدند.

خلیل ابوئی مهریزی،مریم لشکر گیر و مهدیه خواجه مهریزی توانستند در این مسابقه رتبه برتر را کسب نمایند که توسط اداره کل آموزش و پرورش استان با اهدای لوح از آنها تجلیل شده است.