نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ناظر وزارتی امتحانات نهایی از حوزه های تکثیر و تصحیح مهریز بازدید نمود

ناظر وزارتی امتحانات نهایی از حوزه های تکثیر و تصحیح مهریز بازدید نمود


ناظر وزارتی و رییس اداره سنجش اداره کل آموزش و پرورش استان یزد از حوزه های تکثیر و حوزه تصحیح امتحانات نهایی خرداد 95 مهریز بازدید نمودند.

به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش مهریز ، عباس زاده  که از سوی وزارت آموزش و پرورش برای بازدید از روند برگزاری امتحانات نهایی به یزد و مهریز  سفرکرده، اظهار کرد: همه ما در امتحانات باید برای امانتداری تلاش کنیم و بهترین شیوه رعایت دستورالعمل ها و قوانین است.

وی از اجرای قوانین در شهرستان ابراز خرسندی کرد و افزود: الحمدلله قوانین مربوط به حوزه های امتحانات نهایی خردادماه در شهرستان مهریز رعایت شده و براساس دستورالعمل های موجود امتحانات نهایی در این شهرستان به خوبی در حال برگزاری است.

گفتنی است، عباس زاده به عنوان ناظر وزارتی امتحانات دیماه در معیت توکلی رییس اداره سنجش اداره کل آموزش و پرورش استان یزد و کارآموز  مدیر آموزش و پرورش مهریز از حوزه های تکثیر، تصحیح و امتحانات هماهنگ در دبیرستان نمونه مطهره مهریز بازدید  به عمل آورد.