نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نایب قهرمانی تیم دو و میدانی دانش آموزی مهریز در مسابقات قهرمانی استان یزد

نایب قهرمانی تیم دو و میدانی دانش آموزی مهریز در مسابقات قهرمانی استان یزد


تیم دو و میدانی دانش آموزی مهریز در مسابقات قهرمانی استان یزد نایب قهرمان استان یزد شد.

به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش مهریز تیم دو و میدانی دانش آموزی مهریز در مسابقات قهرمانی استان یزد در سه مقطع تحصیلی به نایب قهرمان تیمی استان یزد دست یافت.

در این مسابقات که در مجموعه ورزشی شهید نصیری یزد برگزار شد در مقطع ابتدایی دانش اموزان سید حسین حجازی مقام دوم دو 800 متر،  محمد مهدی ابویی مقام دوم 60 متر بامانع،امیررضا زارع خورمیزی مقام دوم پرتاب توپ و مقام چهارم پرتاب وزنه ، سیدمهدی میرطبایی مقام دوم پرش ارتفاع را به دست آوردند

در مقطع متوسطه دور اول مهدی بشیری مقام اول پرش طول و مقام دوم پرتاب نیزه ، محمد بیدکی مقام دوم 100 متر و مقام سوم پرش طول ، ابوالفضل ظهوری مقام اول پرش ارتفاع و 300 متربامانع ومسعود حکیمی مقام سوم دو 800 متر را از آن خود کردند.

در مقطع متوسطه دور دوم دانش آموزان محمدرضا افشار مقام دوم پرتاب وزنه ، علی شیبانی پور مقام دوم پرتاب نیزه و علی زارع عصمت آباد مقام سوم پرش ارتفاع را کسب نمودند.

ضمنا تیم شهرستان مهریز در سه مقطع به مقام نایب قهرمانی تیمی دست یافت.