نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نشست انگیزشی و امادگی کنکور در مهریز برگزار شد

نشست انگیزشی و امادگی کنکور در مهریز برگزار شد


نشست انگیزشی و امادگی کنکور با حضور مدیر آموزش و پرورش مهریز و مشاوران در دبیرستان ابن سینا این شهرستان برگزار شد.

نشست انگیزشی و امادگی کنکور با حضور مدیر آموزش و پرورش مهریز و مشاوران در دبیرستان ابن سینا این شهرستان برگزار شد.

در این نشست که همراه با برگزاری نماز جماعت مغرب و عشا و مراسم افطاری بود دانش آموزان پیش دانشگاهی شهرستان در خصوص گام های پایانی و نهایی کنکور و موفقیت در این عرصه ی مهم از زندگی خود توجیه شدند.